Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren vzw


ANTWERPFILA - - VRIJDAG 29 & ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2017 ! NIET OP ZONDAG !!

J

Welkom op de website van de Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren

I

Doel van onze vereniging :

  • bevorderen van de postzegelhandel
  • promotie van de filatelie en andere verzamelgebieden
  • organisatie van filatelistische manifestaties
  • uitgeven van filatelistische publicaties
  • DE BELANGEN VAN HAAR LEDEN BEHARTIGEN